Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2056
Title: Dynamic simulation in chemical engineering and analysis of differential-algebraic models
Authors: Kuryel, Beno
Kantaşlı, Şaban
Keywords: Dinamik simülasyon, diferansiyel-cebirsel modeller, sert ve sert olmayan SDDʼler, DCDʼler, yüksek indeks, Rosenbrock yöntemi.
Dynamic simulation, differential-algebraic models, stiff or non-stiff ODEʼs, DAEʼs, high-index, Rosenbrock method.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Birçok mühendislik uygulaması diferansiyel ve cebirsel denklemler kullanılarak modellenir. Bu tezin ana amacı, dinamik sistemlerin analizi ve mühendislik uygulamalarının matematiksel modellerinin kurulmasıdır. Bu tez, Sıradan Diferansiyel Denklemlerin (SDD) ve Diferansiyel- Cebirsel Denklemlerin (DCD) yapısal analizini, SDD ve DCDʼler ile gösterilen kimya mühendisliği sistemlerinin modellenmesini ve sayısal çözümlerini içerir. SDD ve DCDʼlerin çözümlerinde kullanılan sayısal yöntemler incelenmiştir. Bunlardan bazıları türetilmiştir. Yöntemlerin kararlılık ve hata analizleri incelenmiştir. Sert (stiff) SDDʼler üzerinde çalışılmıştır. Yüksek indeksli DCDʼler incelenmiştir. İndeks indirgeme, kısıt kararlılaştırma (stabilization) ve uygun başlangıç değerlerinin bulunması gibi konular DCDʼlerin analizinde önemli yer tutar. Uygulamalar bölümü model denklemlerinin oluşturulmasını, serbestlik derecesi analizini ve sayısal çözümleri içerir. Sert ve sert olmayan SDDʼleri ve indeksi 1 olan DCDʼleri çözen bilgisayar programı geliştirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2056
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sabankantasli2005.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools