Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2053
Title: Separation of monovalent and divalent ions (K+, Mg2+) from binary mixtures by electrodialysis
Authors: Kabay, Nalan
Yüksel, Mithat
İpek, Özgür
Keywords: Çift değerlikli iyonlar, desalinasyon, elektrodiyaliz, magnezyum, membran, potasyum, tek değerlikli iyonlar.
Desalination, divalent ions, electrodialysis, magnesium, membrane, monovalent ions, potassium.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada ilk olarak KCl ve MgCl2 tuz çözeltilerinin farklı oranlarda hazırlanan karışımlarından, K+ ve Mg2+ iyonlarının elektrodiyaliz yöntemi ile ayrılmaları incelenmiştir. Kesikli tip çalışma ile gerçekleştirilen deneylerde, ikili karışımlardan, K+ ve Mg2+ iyonlarının ayrılma verimine etki eden parametreler olarak, karışımlardaki katyon derişim oranları, uygulanan gerilim ve dolanım debileri ele alınmıştır. Daha sonra, KCl, KNO3, K2SO4, MgCl2 ve Mg(NO3)2 tuzları ile hazırlanan çözeltilerden K+ ve Mg2+ iyonlarının elektrodiyaliz yöntemi ile ayrılmaları incelenmiştir. Bu çözeltilerden K+ ve Mg2+ tuzlarının ayrılmasına etki eden parametre olarak uygulanan gerilim ele alınmıştır. Son olarak, eşit oranlarda hazırlanan KCl-MgCl2, KCl- Mg(NO3)2, KNO3-Mg(NO3)2, K2SO4-MgCl2, K2SO4-Mg(NO3)2 karışımlarında, dolanım debileri ve uygulanan gerilim sabit tutularak, değişen anyon tipinin K+ ve Mg2+ iyonlarının elektrodiyaliz yöntemi ile ayrılmalarına etkisi incelenmiştir. Deneylerde, Tokuyama Firması tarafından üretilen modifiye edilmiş, model TS-1-10 Elektrodiyaliz cihazı kullanılmıştır. Denemeler sırasında derişik ve seyreltik tankların giriş ve çıkış akımları, iletkenlikleri ve konsantrasyonları belirli aralıklar ile, akım 0,01 Aʼ e düşene dek ölçülmüştür. Hazırlanan çözeltilerden, K+ ve Mg2+ iyonlarının ayrılma performansları ölçülüp karşılaştırılmıştır. Özgül güç tüketimi hesaplamalarında sadece membran dizisindeki, elektrik enerjisi tüketimi dikkate alınmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2053
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ozguripek2005.pdf5.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools