Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/2026
Title: XIX. yüzyılın sonları XX. yüzyılın başlarında Aydın Vilayeti'ndeki hapishaneler
Authors: Sürgevil, Sabri
Adak, Ufuk
Keywords: Tarih A.B.D.
Issue Date: 2006
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, bedene yönelik ceza infazından hapishaneye doğru ilerleyen süreçte hapishanelerin, Osmanlı mparatorluğu'nun gündemindeki yerini ve özellikle de Aydın Vilayeti'ndeki durumunu ele almaktadır. Çalışmada, XIX. yüzyılda Osmanlı mparatorluğu'ndaki modernleşme hareketinin hapishaneleri ne şekilde etkilediği ve taşra hapishanelerinin merkeze göre ne şekilde yapılandığı incelenmiştir. XIX. yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl başlarındaki Aydın Vilayeti'ndeki hapishaneleri ele alan bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, hapishanenin tarihine genel bir bakış, Osmanlı ceza hukuku ve Osmanlı hapishanelerinin yapılanması anlatılmıştır. kinci bölümde, Aydın Vilayeti'ndeki hapishaneler, üçüncü bölümde ise bu hapishanelerdeki mahkumlar ve hapishane çalışanları ele alınmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/2026
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ufukadak2006.pdf5.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools