Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1968
Title: Pyrimidine derivatives and metal complexes
Authors: Astley, Demet
Doğaner, Gamze
Keywords: Schiff bazı, Metal Kompleksleri, 5-Aminourasil.
Schiff base, Metal complexes, 5-Aminouracil.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: 5-Aminourasil ve üç farklı aldehit (2-furaldehit, salisilaldehit, 2,6-piridindikarboksaldehit) kullanılarak iki dişli ve üç dişli Schiff bazı ligandları sentezlendi. Bu ligandların Ni(II), Cu(II), Co(II) ve Cd(II) gibi metal iyonları ile oluşturdukları kompleksler incelendi. Ürünlerin yapıları spektroskopik analizler (IR, UV-Vis, 1H-NMR, 13C-NMR) ve Elementel analiz sonuçları ile karakterize edildi.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1968
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gamzedoganer2005.pdf2.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools