Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1956
Title: Zedelenebilirlik kavramı ve graflarda zedelenebilirlik ölçümleri
Authors: Aytaç, Aysun
Çelik, Şebnem
Keywords: Zedelenebilirlik, bütünlük, bir grafın middle grafı.
Vulnerability, integrity, middle graph of a graph.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bir iletişim ağının hatlarından ya da merkezlerinden bazıları tahrip olduğunda ağın etkinliğinde bir azalma meydana gelir. Bu nedenle iletişim ağları hem tahriplere karşı hem de ağın yeniden oluşturulmasına göre de mümkün olduğunca kararlı oluşturulmalıdır. İletişim ve iletişimi sağlayan ağların güvenirliği, kararlılığı gibi kavramlar oldukça önemlidir. Eğer bir iletişim ağının merkezleri bir grafın tepeleri, merkezler arası hatlar grafın ayrıtları olarak alınırsa bir ağ bir graf olarak ifade edilebilir. Graf kavramında bir iletişim ağının kararlılığını tanımlamak için pek çok parametre kullanılmaktadır. Bütünlük kavramı bunlardan birisidir. Bu tezin birinci bölümünde iletişim ağlarının zedelenebilirliği tanımı verilmiştir. İkinci bölümde graf ve graflarda kullanılan bazı temel kavramların tanımları verilmiştir. Üçüncü bölümde bütünlük kavramı ile ilgili bazı tanım ve teoremler verilmiştir. Dördüncü bölümde ise bir grafın middle grafı tanımı yapılmış ve bazı middle grafların bütünlük değerleri hesaplanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1956
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sebnemcelik2005.pdf437.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools