Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1907
Title: Çandarlı Körfezi'nde (Kuzey Ege Denizi) barbun balığının (Mullus barbatus L., 1758) biyo-ekolojik özelliklerinin araştırılması
Authors: Mater, Savaş
Filipuçi, Işıl
Keywords: Çandarlı Körfezi, Mullus barbatus, Barbun, biyo-ekolojik özellikler.
Çandarlı Bay, Mullus barbatus, Red mullet, bio-ecological characteristics.
Su Ürünleri Temel Bilimleri A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Çandarlı Körfeziʼnde Mart 2003 - Ağustos 2004 tarihleri arasında mevsimsel olarak yapılan trol çekimleri sonucunda gerçekleştirilen bu çalışma ile Ege Denizi ve Türkiye balıkçılığında önemli ekonomik değere sahip demersal bir tür olan Barbun balığının (Mullus barbatus L., 1758) biyoekolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma bölgesinden elde edilen örneklerin boy, ağırlık, yaş, eşey dağılımları ve oranları, boy-yaş, ağırlık-yaş, boy-ağırlık ilişkileri, kondisyon faktörleri, beslenme komposizyonları, gonadosomatik indeksleri, ilk eşeysel olgunluk boyu ve üreme periyotları gibi temel biyolojik parametreleri hesaplanmıştır. Araştırma periyodu süresince körfezden; 601ʼi (%59.92) dişi, 192ʼsi (%19.14) erkek ve 210ʼsi de (%20.94) cinsiyeti belirsiz birey olmak üzere 1003 adet barbun balığı incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1907
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
isilfilipuci2005.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools