Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1906
Title: Sürekliliğin ayrışımları üzerine
Authors: Aslım, Gülhan
Çağlar, Sinem
Keywords: α*-küme, C-küme, D(c,α)-küme, A3-küme ve A7-küme.
α*-set, C-set, D(c,α)-set, A3-set and A7-set.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez esas olarak dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tez konusu tanıtılmış olup ikinci bölümde tezin okunabilirliğini kolaylaştırmak için bazı temel tanım ve teoremlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde A-küme, B-küme ve LC-küme tanımlanmış, bu kümeler yardımıyla elde edilen süreklilik ayrışımları verilmiştir. Dördüncü bölümde ise, üçüncü bölümde incelediğimiz süreklilik ayrışımlarının genelleştirilmesi üzerinde durulmuştur. Özellikle bu genelleştirmelerden Yalvaç ve Hatır, Noiri ile Yüksel'in yeni süreklilik ayrışımları incelenmiş, bu ayrışımlarla ilişkili olması bakımından Levine ve Przemski'nin çalışmalarına da değinilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1906
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sinemcaglar2005.pdf304.9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools