Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1888
Title: 19. Yüzyıl ortalarında Menemen Kazası'nın köylerinin sosyal ve ekonomik yapısı
Authors: Ortaç Gürpınarlı, Hilal
Öz, Dilek
Keywords: Tarih A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: İzmir iline baglı Menemen (Tarhaniyat) ilçesinin tarihi antikçaga kadar uzanmaktadır. Menemenʼin isminin kökeni, yörenin en eski sakinlerinden olan Luwilerʼin diline dayandıgı bilgisi bulunmaktadır. Arastırmacılara göre; Menemenʼin adı (olasılıkla) Luwi dilinde Gediz Nehriʼnin adı olan “Ma” ile iliskilidir ve Ma Bogazı (Mela) Halkının ülkesi anlamına gelen “Melamana” zaman içinde Türk agzında Melemen-Menemen haline dönüsmüstür. 16.yy daki defterde kasabanın kendisi “Kaza-ı Menemen” baslıgı altında “Nefs-i Tarhaniyat” olarak geçmektedir. 17.yy da Evliya Çelebiʼnin Tarhaniyat adını Turhaniye olarak anladıgı görülmektedir. 1844(1260) yılı Menemen Kazasına ait, inceledigimiz temettuat defterlerinde Menemen 23 köyden olusmaktadır. Köylerin büyük kısmı Menemen Ovası olarak bilinen düz arazide kuzey ve güney yönünde kurulmuslardır. Bu bölgenin cografi özellikleri ve Gediz Nehriʼnin varlıgı kazada ekili tarımın yaygın olmasına yol açmıstır. Menemenʼde en çok arpa, bugday, susam, darı ve bostandan gelir saglanmaktadır. Ayrıca dikili tarımın ve ürünlerinin, “üzüm, zeytin”, yörede yaygın oldugu anlasılmaktadır. Hayvancılık ise kazada önemli bir ekonomik faaliyettir. Büyükbas ve küçükbas hayvancılık daha ziyade hanelerin ihtiyacını karsılamaya yönelik olmasına ragmen ticari ugras olarak da görülmüstür. Yanı sıra yük-binek hayvancılıgı tasımacılık ve tarımsal sektörde yogun olarak kullanılmıstır. Kazanın köylerinde tarımla ugrasanlar nüfusun çogunlugunu teskil etmekte; onu ticari faaliyetler takip etmektedir. Son olarak hayvancılıgında köylerin ekonomik hayatında önemli bir yer tuttugu tespit edilmistir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1888
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dilekoz2005.pdf3.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools