Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1886
Title: 19. yüzyıl Avrupa resim sanatında edebi konulu resimler
Authors: Daşçı, Semra
Özmutlu, Günnaz
Keywords: Sanat Tarihi A.B.D.
19. Yüzyıl Sanatı, Neoklasisizm, Romantizm, Realizm, Ön-Raffaelloculuk
19 th Century Art, Neoclassicism, Romanticism, Realism ,Pre-Raphaelites
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: 19. yüzyıl Avrupa resminde edebi konulu eserlerin ele alınışında, seçilen konuların dönemin koşulları ve akımın genel anlayışı ile paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Seçilen konuların sanatçının bireyci yaklaşımının yanında, dönemin sanatsal üslubunun etkisiyle biçimlendirildiği görülmektedir. Neoklasik akımın, edebi konulu resimlerinde, David örneğinde olduğu gibi biçim ve içerik açısından tümüyle Antikçağʼın model alındığı görülürken, Davidʼden sonra daha bireyci yaklaşımlar görülür. Ortaçağʼın model alınması Romantik akımın bir boyutunu oluştururken, diğer taraftan bireyci yaklaşımların etkili olduğu görülür. Resim konusu olarak seçilen edebi eserler Ortaçağʼdan Romantik çağa kadar çeşitlilik gösterirken, ressamların yaklaşımı da fantastik, yüce, trajik gibi çeşitli duygular uyandırmaya ve daha çok insanın iç dünyasına, duygularına yöneliktir. 19.yüzyılın ortalarında etkin olan Ön-Raffaellocular ise, resimlerinde edebi konuları en çok tercih eden, biçimsel açıdan özgün bir yaklaşım sergileyen önemli bir gruptur. Ortaçağ canlandırmacılığı, ahlaki ciddiyet ve sembolizm Ön-Raffaellocu resimlerin en belirgin özelliklerindendir. Bunun yanı sıra grubun eserleri fotoğraf gerçekçiliği taşımaktadır. Realizm akımında ise edebi konulu resimler daha az tercih edilmiş, konular, günlük yaşamın sıradanlığında aranmış, olağan olaylar ve kişiler resim konusu olarak ağırlık kazanmaya başlamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1886
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gunnazozmutlu2005.pdf3.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools