Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1880
Title: Glycoside isolation of Centaurea urvillei subsp. stepposa (Asteraceae) and its activities
Authors: Kırmızıgül, Süheyla
Böke, Nazlı
Keywords: Flavanoid, Fenilpropenoid, Glikozit, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivite.
Phenylpropanoid, Glycoside, Antimicrobial and Antioxidant Activity.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Centaurea urvillei subsp. stepposa (Asteraceae) bitkisi uygun şartlarda kurutulup ve öğütüldükten sonra ekstraksiyonla polar ve apolar kısımları birbirinden ayrıldı. Bu şekilde polaritelerine göre ayrılan ekstreler çeşitli kimyasal, fiziksel ve kromatografik yöntemler (çöktürme, ekstraksiyon, CC, PLC, TLC) kullanılarak bileşenlerine ayrılıp saflandırıldı. İzolasyon ve saflandırma işlemleri sonrası, 2 sinin yapısı aydınlatılan 5 doğal bileşik elde edildi. Ayrıca, metillenen heksan ekstresi; faydalı yağ asitleri açısından GC ve GC-Mass analizleri ile irdelendi. Saf bileşiklerin yapı aydınlatılması çeşitli spektroskopik [IR, UV, NMR (1D ve 2D), ve Mass] yöntemler kullanılarak yapıldı. Çevirme açıları da ölçülen bileşiklerin yapılarındaki şekerler, TLC üzerinde asit hidrolizi ile belirlendi. Bitkinin tüm ekstrelerinin (MeOH, Heksan, CH2Cl2, BuOH ve H2O) antimikrobiyal aktiviteleri, agar-disk difüzyon yöntemiyle, çeşitli bakteri ve mantarlara karşı incelendi. Ayrıca yapısı aydınlatılan iki saf maddenin de DPPH Methodu ile antioksidan aktivitelerine bakıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1880
Appears in Collections:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nazliboke2005.pdf717.31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools