Tıp Fakültesi Tezleri : [81] Collection home page

Logo
Tıp Fakültesi Tezleri

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 30 of 81
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2009Tip 2 diyabetiklerin non-diyabetik birinci derece akrabalarında PPAR-y2 gen Pro12Ala polimorfizm sıklığı ile metabolik parametreler ve karotis intima media kalınlığının araştırılmasıSaygılı, L. Füsun; Zengi, Ayhan
2009Medial tibial stres sendromunda ayak bileği izokinetik kuvvet dengeleri ve bölgesel kemik mineral yoğunluğuÖzgürbüz, Cengizhan; Yüksel, Oğuz
2009Çocuklarda helikobakter pilori reenfeksiyonu oranının belirlenmesiYağcı, Raşit Vural; Yüksekkaya, Hasan
2009Orta kulak cerrahisinde uygulanan deksmedetomidinin kognitif fonksiyonlar ve anksiyete üzerine etkisiÇertuğ, Agah; Yılmaz, Feryal
2009İzmir'deki iki ayrı sağlık merkezi bölgesindeki süt çocuklarının yaşadığı ortamda elektromanyetik alan ölçümüAkşit, Sadık; Yıldız, K. Başak
2009Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda postoperatif analjezide intravenöz parasetamolün morfin gereksinimi üzerine etkisiAşkar, Fatma Zekiye; Yılmaz, Figen
2009Hipertrofik kardiyomiyopatide sol atriyal apendiks fonksiyonlarının değerlendirilmesiKayıkçıoğlu, L. Meral; Yakar Tülüce, Selcen
2009Tavşan dizinde oluşturulan artrofibrozis modelinde Karboksimetilselüloz Hyaluronan'ın (Seprafilm®) etkisiAydoğdu, Semih; Yağcı, İsmail Tugay
2009Akut iskemik inme ile geçici iskemik atak tanılı hastalarda S-100B protein düzeyleri ve risk faktörleri ile ilişkisiKabaroğlu, Ceyda; Uncu, Ali
2009Pankreatik nöroendokrin tümörlerin prognozlarının, tanımlanmış prognostik faktörler, CD10, sitokeratin 19 ve evreleme sistemleri ile karşılaştırılmasıÇoker, Ahmet; Uğuz, Alper
2009İzmir'de bordetella pertussis seroprevalansıKurugöl, Zafer; Türkoğlu, Ebru
2009Safra salgısının arter tonusu üzerine etkilerinin tavşan karotis arteri modelinde in vivo ve in vitro incelenmesiAlper, Mehmet; Temiz, Gökhan
2009Yüz olguda endoskopik nasobiliyer drenajın etkinliğinin irdelenmesiÖzütemiz, Ömer; Tekin, Fatih
2009Behçet hastalığı olgularında matriks metalloproteinaz 2, 3 düzeyleri ve bunların klinik bulgularla ilişkisiAksu, Kenan; Talu Ocakçı, Pınar
2009Çocukluk çağında henoch schönlein purpurası ve interlökin-8 gen 2767 A/G polimorfizminin etkileriMir, Sevgi; Tabel, Yılmaz
2009Yoğun bakım ünitesinde kritik obstetrik hastaların retrospektif değerlendirilmesiUyar, Mehmet; Şimşek, Tuncer
2009Yapısal büyüme ve puberte gecikmesi olan çocuklarda ghrelin düzeyleriÇoker, Mahmut; Şen, Tolga Altuğ
2009S. pneumoniae ve S. pyogenes türlerinde makrolid direnç oranları ve direnç fenotipinin belirlenmesiÖzinel, Mehmet Ali; Şamlıoğlu, Pınar
2009Anatomik faktörlerin şaşılık cerrahisi sonuçlarına etkisinin incelenmesiÜretmen, Önder; Selim, Sedat
2009Trigeminal sinir ve vasküler yapıların ilişkilerinin kadavrada ve manyetik resonanse görüntüleme (MRG) ile karşılaştırılmasıYurtseven, Taşkın; Rükşen, Mete
2009Alzheimer tipi demansta kraniyal MRG volumetrik incelemeKumral, Emre; Polat, Fatma
2009Kapsül ve/veya zonül yetmezlikli afakik olguların cerrahi tedavisinde “iris kıskaç” lenslerin kullanılmasıErakgün, Tansu; Öztaş, Zafer
2009Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisi sonrası hasta takibinde doppler ultrasonografinin yeriDemirpolat, Gülgün; Öztürk, Nur
2009Karaciğer vericilerindeki vasküler ve biliyer varyasyonlarSözbilen, Murat; Özsoy, Mustafa
2009Tarımda kullanılan pestitislerin erken ergenlik gelişimi üzerine olan etkisiDarcan, Şükran; Özen, Samim
2009Behçet hastalığında aktivite göstergesi olarak serum CRP, IL-6, TNF-α, IL-18 ve total siyalik asidin karşılaştırma çalışmasıOnat, Taner; Özen, Servet Candan
2009İyi diferansiye tiroit kanserli hastaların TSH supresyonu ile takibinin kemik mineral yoğunluğuna etkisiYararbaş, Ülkem; Oral, Aylin
2009Hodgking lenfoma ve non-hodgking lenfoma hastalarında eshap ve R-eshap kemoterapilerinin mobilizasyon etkinliği açısından karşılaştırılmasıÇağırgan, Seçkin; Ocakçı, Serkan
2009Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda pozitif havayolu basıncı tedavisine uyumu etkileyen faktörlerKaçmaz Başoğlu, Özen; Meltem, Midilli
2009Rest Talyum-201/Stres Teknesyum-99m Sestamibi Dual-Izotop miyokard perfüzyon SPECT ile sol ventrikül fonksiyonlarının ve viyabilitenin değerlendirilmesiÖzcan, Zehra; Mengi, Özlem
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 30 of 81
 next >