Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1696
Title: Sağlık hizmetleri pazarlaması
Authors: Tatlıdil, Rezan
Demirdöğen, İsmail
Keywords: İşletme A.B.D.
Issue Date: 2005
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Türkiyeʼde sağlık hizmetlerinin sunumu şu günlerde önemli bir değişim sürecinin başlangıcında bulunmaktadır. Özel sektörün sağlık hizmetleri sunumundaki payı artmakta, sağlık hizmetleri tüketicisi bilinçlenmekte ve sektör içinde rekabet artış göstermektedir. Bu çalışmada değişim sürecinin başlangıcında olan sağlık hizmetleri sektöründe tüketicinin şu anki beklentilerini tespit etmek ve gelecekte yapılacak araştırmalara referans oluşturmak amaçlanmıştır. 224 katılımcı ile İstanbulʼdaki özel hastanelerin içinde yatan hastalar ile gerçekleştirilen çalışmada tespit edilen önemli bulgulardan ilki katılımcıların hastanelerin uzmanlaşmasına ya da dal hastanelerine verdikleri önemdir. Araştırmaʼda ortaya çıkan bulgulardan bir diğeri sağlık hizmetleri tüketicisinin davranışlarının cinsiyete göre önemli farklılık göstermediği şeklindedir. Yapılan testlerin birçoğunda cinsiyet ile tüketici davranışı arasında anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir. Hastaların tedavi öncesinde hastaneler hakkında araştırma yaparken yararlandıkları kaynakların içinde hastane kontrolü altında bulunanların (hastane yetkilileri, tanıtım broşürleri) oranının %27 gibi önemli bir miktarda çıkması bir başka önemli bulgudur. Araştırmada hastaların hastane seçiminde tavsiye aldıkları kişilerin %55 oranında hekimler olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle araştırma hekimlerin hastane seçiminde etkisini bir kez daha vurgulamıştır. Araştırmada hastane seçim kriterleri içinde öne çıkan unsurlar hekimlerin yeterliliği, hastanede daha önce yaşanılmış olan tecrübeler olarak tespit edilmiştir. Ayrıca hastaların önem atfettikleri unsurlar hastanenin temiz/hijyenik olması, tıbbi ekipman/teknoloji donanımı ve hekimlerin kalitesi olarak tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1696
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ismaildemirdogen2005.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools