Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1435
Title: Omurga aparatlarının modellenmesi ve analizi
Authors: Yıldız, Hasan
Pala, Eser
Keywords: Dicom, iges, sonlu elemanlar metodu.
Cage, dicom, iges, the finite element method
Makina Mühendisliği A.B.D.
Issue Date: 2004
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde bilgisayarlı tomografi görüntüleri alınan hastaların dicom verilerini kullanarak hasarlı omurları üç boyutlu hale getirerek modellemek ve ölçülere göre modüler cage tasarımı geliştirmek incelenmiştir. Bir örnek çalışma 3Ddoctor programı kullanarak 3 nolu lomber omurunda yapılmıştır. 3D haline getirilmiş omur iges formatına dönüştürerek Ansys paket programın aktarılmış ve modelin sonlu elemanlar analizi incelenmiştir. Bu aşamada üç yeni cage modeli tasarlanmış ve katı modelleri oluşturulmuştur. Tasarımı yapılan cageʼlerin ortak özelliği yüksekliklerinin ayarlanabilir olmasıdır. Cage malzemesi olarak Ti-6Al-4V seçilmiştir. Bu malzemenin mekanik özellikleri kullanılarak cagelerin Ansys programında sonlu elemanlar analizleri incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1435
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eserpala2004.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools