Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1358
Title: 1,3-BIS (2-alkoxyaryl) imidazolidine-2-ylidene complexes of platinum metals
Authors: Çetinkaya, Bekir
Günay, M. Emin
Keywords: Maskelenmiş N-heterohalkalı karben, α-eliminasyonu, imidazolinyum tuzu, kelat yeteneğinde karben kompleksi, palladyum, rodyum.
Masked N-heterocyclic carbene, α-elimination, imidazolinium salts, hemilabile carbene complexes, palladium, rhodium.
Kimya A.B.D.
Issue Date: 2004
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, I ve II yapısındaki N-heterohalkalı karben ligantları ve bunların karben kompleksleri (III, NHC-MLn) üzerindeki çalışmalar özetlenmiştir. İkinci bölümde deneysel çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde imidazolidin azotuna bağlı aril halkası üzerinde o-alkoksi substituyenti içeren karben komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu sunulmuştur. Son zamanlarda NHC kompleksleri geniş ölçüde araştırılmış ve katalitik özelliklere sahip kararlı kompleksler olduğu bulunmuştur. NHC ligantları üzerinde yapılan bu kadar araştırmaya rağmen, o-alkoksiaril substituyentli NHC ligantları ve öncülleri incelenmemiştir. Komplekslerin kelat yeteneğinde olmaları beklendiğinden, çalışmada orto-konumlarında alkoksi substituyentleri içeren imidazolidin halkası atomlarına bağlı aril gruplu NHC kompleksleri (IV) üzerine odaklanılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1358
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memingunay2004.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools