Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1342
Title: Genelleştirilmiş açık kümeler üzerine
Authors: Özbakır, Oya
Güldürdek, Aslı
Keywords: Genelleştirilmiş açık küme, γ-açık küme, γ-kapalı küme, yerel γ-kapalı ve yerel γ-regüler küme.
Generalized open set, γ-open set, γclosed set, local γ-closed and γ-regular set.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2004
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez esas olarak altı bölümden oluşur.Birinci bölümde tez konusu tanıtılmış, ikinci bölümde ise tezin daha kolay anlaşılması için bazı temel tanımlara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde de, γ-açık kümeler ve γ-kapalı kümeler tanıtılmıştır. Bu kümelerin karakterizasyonları ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde, ( 3 Γ ) özelliği verilmiş ve γ 3 Γ ∈ olması halinde açık kümelerle γ-açık kümeler arasındaki ilişki incelenmiştir. Beşinci bölümde γʼnın farklı durumlarında γ-açık kümelerin kesişimleri incelenmiştir. Bu kullanılarak bazı temel ve kullanışlı formüller elde edilmiştir. Altıncı bölümde yerel γ-kapalı ve yerel γ-regüler kümeler tanımlanmış, bazı özellikler ve teoremler verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1342
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
asliguldurdek2004.pdf347.35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools