Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1283
Title: Merkezliyen (Centroid)ler ve özellikleri üzerine
Authors: Fırat, Alev
Arslan, Barış
Keywords: Matematik A.B.D.
Issue Date: 2004
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tez esas olarak altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tez konusu tanıtılmış olup, ikinci bölümde tezin okunulabilirliğini kolaylaştırmak için bazı temel tanımlara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde bir halkanın Centroidʼi ele alınmış ve Centroidʼin bir alt kümesi olan ʻannihilatorʼ ideali tanımlanmıştır. Bunların temel özellikleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde, K cismi üzerinde tanımlanmış bir cebirin Centroidʼi tanımlanarak ilgili özellikleri verilmiştir. Beşinci bölümde, cebirler için çalışılmış olan Centroid kavramı Lie cebirlere uyarlanmıştır. Bazı özel Lie cebirlerin Centroidlerine örnekler verilmiştir. Ayrıca küçük Centroidli Lie cebirleriyle ilgili bazı koşullar verilmiştir. Altıncı ve son bölümde bir grubun Centroidiʼnin tanımlanması için uygun koşullar oluşturulmuş ve bu konu ele alınmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1283
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
barisarslan2004.pdf340.21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools