Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1274
Title: Kısmi diferansiyel denklemlerin interpolasyon ve ekstrapolasyon yöntemi ile ayrıklaştırılması
Authors: Kurpınar, Emine
Alanbay, Özlem
Keywords: Konveksiyon difüzyon denklemi, kompakt fark yöntemi, Richarson ekstrapolasyon yöntemi
Convection diffusion equation, compact difference scheme, richardson extrapolation
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2004
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada konveksiyonel difüzyon denklemini çözmek için Richarson ekstrapolasyon tekniği üzerine kurulan ve son zamanlarda önemi giderek artan yeni bir yüksek mertebeden sonlu fark ayrıklaştırma yöntemi incelenmiştir. Dördüncü mertebe kompakt fark yönteminin geliştirilmesi ile elde edilen bu ayrıklaştırma yönteminde, cebirsel bir yaklaşım olan extrapolasyon tekniği yardımıyla dördüncü mertebe çözümünün kesinliği, altıncı mertebeye yükseltilerek daha hassas sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar diğer ayrıklaştırma yöntemleri ile karşılaştırılarak yöntemin avantaj ve dezavantajlarına değinilmiştir. Richarson Ekstrapolasyon yöntemi ile fonksiyon türevinin yaklaşık çözümünü hesaplayan program Visual Basic te yazılmış ve program kodları tezin sonuna eklenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1274
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ozlemalanbay2004.pdf446.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools