Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1084
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSürgevil, Sabri-
dc.contributor.authorDemirbaş Avcı, Kezban-
dc.date.accessioned2016-01-21T14:20:04Z-
dc.date.available2016-01-21T14:20:04Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11454/1084-
dc.description.abstract19. yüzyılda Osmanlı Devletiʼ nde değişik alanlarda Batılılaşma çabaları görülmektedir. Bu yüzyılın farklı koşullarında Osmanlı Devletiʼ nin yapısı ve kurumları değişmiştir.19. yüzyıl boyunca, Avrupaʼ nın askeri ve ekonomik üstünlüğü Osmanlı geleneksel, kurumsal, sosyal, ekonomik yapılarının değişmek zorunda olduğunu fark etmişlerdir. 18. yüzyılın başından itibaren Osmanlı tarihi; eski imparatorluk kurumlarının çökmüşlüğünün bir kanıtıdır. Veya daha doğru bir anlatımla, Osmanlı Devletiʼ nin kendini Avrupaʼ nın ekonomik, politik ve kültürel gelişmelerine adapte etme çalışmalarının kanıtıdır.Bu tezde Osmanlı kurumlarının Modern Avrupaʼ ya nasıl entegre olduğunu gösterilmektedir.Ayrıca sosyal, kültürel, politik, ekonomik, eğitim alanlarında yapılan Batılılaşma çabalarının sonuçları örneklerle gösterilmek istenmiştir.Osmanlı vakʼanüvisleri bize olaylara kanıt olacak resmi belgeler bırakmışlardır.Ben araştırmamı yaparken bu kroniklerden faydalandım.Özellikle vak'a-nüvis Ahmed Cevdet Paşa bize bu konu hakkında pek çok yazılı belge bırakmıştır.Özetle; 19. yüzyıl Batılılaşma çabaları Modern Türkiyeʼ nin ortaya çıkışında etkili olmuştur.tr_TR
dc.language.isoothertr_TR
dc.publisherEge Üniversitesitr_TR
dc.subjectYakınçağ Tarihi A.B.D.tr_TR
dc.title19. yüzyıl vak'a-nüvislerine göre Osmanlı Devletinde batılılaşmatr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kezbandemirbasavci2003.pdf633.79 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools