Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1047
Title: Preparation and definition of low molecular weight homo and copolymers of styrene
Authors: Yüceer, Levent
Sarıkahya, Hasan
Keywords: Kimya A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Strenin düşük molekül ağırlıklı homo ve kopolimerleri, emulsiyon ve çözelti teknikleri kullanılarak hazırlandı. Stiren kopolimerleri, komonomer olarak 2EHA ve MA kullanılarak hazırlandı. Düşük mol oranlı MA kullanıldığında kopolimer verimleri oldukça azdı. Birim S/MA mol oranı1/1 olan polimer yüksek verimle elde edildi. Elde edilen polimerlerin çok düşük erime noktasına, çok düşük viskoziteye ve yüksek ölçüde sıcak yapışkanlığa sahip olması isteniyordu. Ancak hiçbir kopolimer istenilen özellikleri tam sağlayamadı. Gerekli sıcak yapışma özelliği ancak SMA polimerinin n-butanol ile esterleştirilmesi sonucu elde edilebildi. SMA polimerinin oluşumunda, zincir transfer reaktifi MPA konsantrasyonunun, polimer viskozitesine etkisi incelendi. Bu inceleme SMA polimerinin karboksil guruplarının nötralizasyonu sonucunda polimerin sudaki çözeltisi kullanılarak yapıldı. Bu çalışmada MPA'in SMA oluşumunda çok iyi etki yaptığı gösterdi. SMA polimeri, n-butanol, 1-oktanol ve neopentilalkol ile esterleştirilerek modifiye edildi. Bir şeker türevi olan arabinokloroloz'da bir alkol olarak modifikasyonlarda kullanıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1047
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hasansarikahya2003.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools