Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1008
Title: İzmir civarındaki gece kurbağası, Bufo viridis (Anura, Bufonidae)'in reklam çağrılarının diğer bazı populasyonlarla karşılaştırılması
Authors: Kaya, Uğur
Sevimli, Canan
Keywords: Bufo viridis, reklam çağrısı, biyoakustik karşılaştırılma, karyolojik analiz.
Bufo viridis, advertisement calls, bioacoustic comparison, karyological analysis.
Biyoloji A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, batı ve güney Anadolu'nun 3 farklı doğal üreme bölgesinden toplanan, 35 erkek Bufo viridis örneği, reklam çağrılarının akustik özellikleri temel alınarak karşılaştırılmıştır. Ek olarak, İzmir populasyonuna ait 21 örnek üzerinde de karyolojik analiz yapılmış ve tüm örneklerin diploid (2n=22) olduğu bulunmuştur. İzmir Bufo viridis populasyonu reklam çağrılarına ait çağrı süresi, puls süresi ve pulslar arası süre, sıcaklık ile negatif korelasyon göstermektedir. Batı ve güney Anadolu gece kurbağası populasyonlarının sahip oldukları temporal ve spektral parametreler, triploid ve tetraploidlerin sahip oldukları temporal ve spektral parametrelerden farklıdır. Özellikle, diploidler, tetraploidlerden, daha yüksek puls oranına ve daha düşük frekansa sahip daha uzun çağrılar meydana getirmektedir. Bu farklılıklar, muhtemelen üreme öncesi bir izolasyonu açığa çıkarmakta ve diploidler ile tetraploidlerin ayrı birer tür olarak düşünülmesi ile ilgili tartışmaları ortaya çıkarabilmektedir. Diğer taraftan, batı ve güney Anadolu Bufo viridis populasyonu çağrıları, Avusturya, İsrail, Kazakistan ve Asya'lı diploid populasyonlar ile karşılaştırıldığında birbirlerinden çok uzak olmalarına rağmen, bu altı populasyonunun reklam çağrılarının çok benzer olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1008
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
canansevimli2003.pdf761.16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools