Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6072 to 6091 of 8129 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2013R-1234yf soğutkanlı asansör iklimlendirme ünitesi tasarımıGüngör, Ali; Araz, Mustafa
2006R134a ve R600a soğutucu akışkanlı ev tipi buzdolaplarında ekserji analiziHepbaşlı, Arif; Gürler, Sefa
2014Radikal radyoterapi uygulanan inopere serviks karsinomlu hastalarda PET CT deki primer kitle ve pelvik lenf nodundaki suv değerlerine göre tedavi yanıt değerlendirilmesiAras, Bülent Arif; Dağdelen, Meltem
2011Radon difüzyon hızının farklı büyük toprak gruplarına göre değişiminin incelenmesiSaç, Müslim Murat; İçhedef, Mutlu
2010Radtoiyot işaretli noktasal özellikli Cd(Se) nanoparçacıkların sentezi ve biyo-affinitelerinin incelenmesiÜnak, Perihan; Akça, Özlet
2014Radyasyon zırhlanmasında polimer-tungsten bileşik kompozitlerin etkinliğinin test edilmesiYurt Lambrecht, Fatma; Soylu, Hale Melis
2010Radyoaktif atıkların immobilizasyonunda camlaştırma tekniğinin uygulanması(Akyıl) Erentürk, Sema; Bengisu, Murat; Erdoğan, Cem
2004Radyoaktif izleyici kullanarak Gediz Havzası tarım alanlarında erozyon hızının saptanmasıYener, Güngör; Yumurtacı, Erdener
2001Radyofarmasötiklerin kalite kontrolünde kullanılabilecek ince tabaka kromatografisi analizörü tasarımıAkdurak, Serdar; Koçyiğit, Seçil
2004Radyografik görüntülerin modellenmesi ve buna ilişkin yazılım paketinin geliştirilmesiÖztürk, Aydın; Baltacı, Serdar
2009Radyoişaretli Bevacizumab'ın radyofarmasötik potansiyelinin incelenmesiBiber Müftüler, F. Zümrüt; Demir, İlknur
2013Radyolojik görüntülerde hacimsel morfolojiye dayalı üç boyutlu bölütleme yöntemi geliştirilmesi ve görselleştirilmesiÖztürk, Aydın; Başarıcı, Samsun M.
2007Radyolojik görüntülerin eşleştirilmesinde otomatik bir sistem geliştirilmesiÖztürk, Aydın; Ataman, Uğur
2010Radyoterapi ile eş zamanlı ve adjuvan temozolomid tedavisi uygulanmış glioblastoma multiformeli olgularda progresyon ve psödoprogresyon ayrımının perfüzyon MRG ile değerlendirilmesiÇallı, M. Cem; Şahin, Olgun
2009Radyoterapi uygulamalarında lif dozimetreleri kullanılarak doku eşdeğer ortamlardaki doz dağılımlarının incelenmesiKaralı, Turgay; Gökçe, Melis
2011Radyoterapide kulanılan immobilizasyon sistemlerinin doz dağılımına etkisinin belirlenmesi ve tedavi planlama algoritma hesaplarının ölçümlerle karşılaştırılmasıOlacak, Nezahat; Yalman, Deniz; Kuru, Hümeyra Zeynep
2011Radyoterapinin geç dönem etkilerinin, mikrocerrahi damar anastomozu ile ilişkisinin rat femoral arter modelinde araştırılmasıBilkay, Ufuk; Mezili, Candan
2010Ramipril tablet üretim prosesinde yenilikçi farmasötik üretim uygulamalarıGüneri, Tamer; Aksu, Neşe Buket
2006Ramöz atık havasından ısı geri kazanımıÖzdoğan, Esen; Karaaslan, Muzaffer Ahmet
2013Ramsay ve richmond sedasyon skalaları kullanımında hemşire ve doktor arasındaki uyumun karşılaştırılmasıUyar, Mehmet; Hepkarşı, Aslı