Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2444 to 2463 of 4043 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2007Laboratuar sistemlerinin internet tabanlı entegrasyonuÖzsöz, M. Şengün; Fedakar, Musa
2004Laboratuvar çaplı fotobiyoreaktörlerde siyanobakteri/mikroalglerin biyokütle ve metabolit üretimine etki eden parametrelerin incelenmesiConk Dalay, Meltem; Manav, Ebru
2005Laboratuvar koşullarında turunçgil pamuklu beyaz sineği (Aleurothrixus foloccosus (Maskell)) (Homoptera:Aleyrodidae)'nin beş farklı turunçgil türündeki bazı biyolojik özellikleri üzerinde araştırmalarYoldaş, Zeynep; Kanlı (Aytoğmuş), Sevim
2006Lacerta anatolica anatolica ve lacerta anatolica aegaea alttürlerinin taksonomik ve sitogenetik incelenmesiÇevik, İ. Ethem; Çetin, Tülin
2009Laik-antilaik ekseninde kadının siyasallaşmasının Türk yazılı basınındaki temsiliYağlı, Soner; Özdamar, Hicran
2005Laktoz ve galaktoz tayinlerine yönelik beta-galaktozidaz-glukoz oksidaz biyosensörleri ve galaktoz oksidaz biyosensörlerinin geliştirilmesiDinçkaya, Erhan; Göktuğ, Tüge
2004Landscape, identity, and mythological elements in n. scott momadayʼs worksSilkü, Atilla; Mohammadzadehkhoshmahr, Behbood
2007Lazer benek kontrast analizi tekniği ile yüzey pürüzlülüğü ölçümüKahraman, Gökalp; Özdemir, Aytekin
2009Lazer benek kontrast ve korelasyon yöntemleriyle yüzey pürüzlüğü ölçümü iyileştirilmesiKahraman, Gökalp; Eren, Burak
2007Lead(II) ion imprinted polymer for solid phase extraction of leadHenden, Emür; Esen, Cem
2006Lefkoşa'nın 5 numaralı şeriye sicili (1087-1089) tarihliErdoğdu, M. Akif; Kara, Özlem
2006Lepistes balığı (Poecilia reticulata) varyeteleri arasındaki genetik farklılığın RAPD (rasgele çoğaltılmış DNA farklılığı) tekniği ile irdelenmesiAlpbaz, Atilla; Küçük, Semra
2002Levrek (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Sparus aurata) yumurtalarının embriyolojik gelişimlerinin karşılaştırılmasıAlpbaz, Atilla G.; Saka, Şahin; Hacıoğlu, Aynur
2003Levrek (Dicentrarchus labrax), çipura (Sparus aurata), sinagrit (Dentex dentex) ve mırmır (Lithognathus mormyrus L.1758) yumurtalarının embriyonik gelişimi ve kaliteyi etkileyen biyokimyasal kompazisyonuÖzden, Osman; Bulut, Musa
2002Levreklerde (Dicentrarchus labrax, L., 1758) besin maddelerinin sindirimi üzerine araştırmalarKorkut, Ali Yıldırım; Altan, Özgür
2007Lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemlerin benzerlik çözümleri üzerineÖziş, Turgut; Aslan, İsmail
2005Lineer olmayan kısmi türevli diferansiyel denklemlerin yarı-analitik çözümleri üzerineÖziş, Turgut; Yıldırım, Ahmet
2002Lise atletizm takımındaki sporcuların fisiksel ve fizyolojik profillerini belirlenmesiVarol, Rana; Coşkun, Serdar
2002Lise çağındaki öğrencilerin çevre bilimine ait bilgi düzeyiDoğan, Fethi; Kahyaoğlu, Müge
2006Lise öğrencilerinin ana-baba ve ergen ilişkilerinde algıladıkları problem çözme ve iletişim becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesiBaşaran, Ilgın; Dalkılıç, Meryem