Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2816 to 2835 of 4649 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2007Laboratuar sistemlerinin internet tabanlı entegrasyonuÖzsöz, M. Şengün; Fedakar, Musa
2004Laboratuvar çaplı fotobiyoreaktörlerde siyanobakteri/mikroalglerin biyokütle ve metabolit üretimine etki eden parametrelerin incelenmesiConk Dalay, Meltem; Manav, Ebru
2005Laboratuvar koşullarında turunçgil pamuklu beyaz sineği (Aleurothrixus foloccosus (Maskell)) (Homoptera:Aleyrodidae)'nin beş farklı turunçgil türündeki bazı biyolojik özellikleri üzerinde araştırmalarYoldaş, Zeynep; Kanlı (Aytoğmuş), Sevim
2010Laboratuvarlar için kablosuz radyasyon izleme (monitoring) sistemi geliştirilmesiBayburt, Mehmet; Ertop, Ali Can
2006Lacerta anatolica anatolica ve lacerta anatolica aegaea alttürlerinin taksonomik ve sitogenetik incelenmesiÇevik, İ. Ethem; Çetin, Tülin
2009Laik-antilaik ekseninde kadının siyasallaşmasının Türk yazılı basınındaki temsiliYağlı, Soner; Özdamar, Hicran
2005Laktoz ve galaktoz tayinlerine yönelik beta-galaktozidaz-glukoz oksidaz biyosensörleri ve galaktoz oksidaz biyosensörlerinin geliştirilmesiDinçkaya, Erhan; Göktuğ, Tüge
2004Landscape, identity, and mythological elements in n. scott momadayʼs worksSilkü, Atilla; Mohammadzadehkhoshmahr, Behbood
2009Laparoskopik cerrahi eğitiminde sanal gerçeklik teknolojisiŞendağ, Fatih; Akdemir, Ali
2007Lazer benek kontrast analizi tekniği ile yüzey pürüzlülüğü ölçümüKahraman, Gökalp; Özdemir, Aytekin
2009Lazer benek kontrast ve korelasyon yöntemleriyle yüzey pürüzlüğü ölçümü iyileştirilmesiKahraman, Gökalp; Eren, Burak
2009Lazer floresan yöntemi ile farklı çürük tespit yöntemlerinin okluzal çürüklerin tanısı yönünde karşılaştırılmasıÖzata, Ferit; Evcin, Özgür
2007Lead(II) ion imprinted polymer for solid phase extraction of leadHenden, Emür; Esen, Cem
2006Lefkoşa'nın 5 numaralı şeriye sicili (1087-1089) tarihliErdoğdu, M. Akif; Kara, Özlem
2006Lepistes balığı (Poecilia reticulata) varyeteleri arasındaki genetik farklılığın RAPD (rasgele çoğaltılmış DNA farklılığı) tekniği ile irdelenmesiAlpbaz, Atilla; Küçük, Semra
2009Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) bireylerinin su ve kuru madde içeriklerine bazı konukçularının etkileriKarsavuran, Yusuf; Yağlıkçı, Yasemin
2002Levrek (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Sparus aurata) yumurtalarının embriyolojik gelişimlerinin karşılaştırılmasıAlpbaz, Atilla G.; Saka, Şahin; Hacıoğlu, Aynur
2009Bir levrek (Dicentrarchus labrax) populasyonu için uygun ıslah programının oluşturulmasıHekimoğlu, Müge; Saka, Şahin; Özcan Gökçek, Emel
2003Levrek (Dicentrarchus labrax), çipura (Sparus aurata), sinagrit (Dentex dentex) ve mırmır (Lithognathus mormyrus L.1758) yumurtalarının embriyonik gelişimi ve kaliteyi etkileyen biyokimyasal kompazisyonuÖzden, Osman; Bulut, Musa
2002Levreklerde (Dicentrarchus labrax, L., 1758) besin maddelerinin sindirimi üzerine araştırmalarKorkut, Ali Yıldırım; Altan, Özgür